Ellen Fauske Bleness gleder seg til ny skogbruksplan

Ellen Fauske Bleness er skogeier på eiendommen Sletmoen søndre – Semings i Engerdal. Gården ble bygget i 1825. Skogarealet er på om lag 3200 dekar, og ligger 600 – 900 meter over havet. De høyeste områdene er med andre ord tett oppunder tregrensen, hvor det kan ta mange hundre år før du har en sagstokk av furu.

Skogeier i Engerdal, Ellen Fauske Bleness. Foto: Glommen Mjøsen skog

– Jeg tok over eiendommen i 2015 etter faren min, og er sjette generasjon som driver denne, forteller Ellen. Siste gang det ble utarbeidet skogbruksplan var i faren min sin tid. Den foreligger kun på papir i en ringperm, ikke digitalisert. Jeg har permen ett eller annet sted, men den er uansett utdatert, så ikke lenger så viktig.

Ellen har bestilt skogbruksplan med markbefaring på hele eiendommen, og ser frem til å få en god og oppdatert oversikt.

– Kanskje har jeg flere kubikk stående på rot enn jeg visste, smiler hun. Jeg gleder meg veldig! Da jeg tok «voksen-agronom» på Jønsberg brukte jeg Allma. Det var et veldig fint verktøy. Du kan hele tiden oppdatere skjøtselstiltak, og være aktivt i dialog med skogbruksleder og fagapparatet om skogskjøtsel.

Skogeieren fra Engerdal forteller at det var litt nedtur da hun etterpå for egen eiendom bare hadde digitale kart som viste eiendomsgrenser å forholde seg til.

– En skogbruksplan som Allma er et verktøy som sier mye mer enn bare hvor eiendomsgrensene går. Du kan planlegge egen drift og få en helt annen oversikt over ressursene. Jeg får nå mer presis informasjon om tilstanden i min skog. Moderne teknologi gir oss også ny kunnskap, som gjør det mulig å være en enda bedre skogeier. Man kan drive eiendommen på en mer miljøvennlig og bevisst måte.

Ellen Fauske Bleness mener skogen er veldig viktig i det grønne skiftet. Skogen er en fornybar ressurs. Den binder karbon. Forvaltet klokt, er skogen en viktig bidragsyter til en grønnere hverdag.

– Det er viktig for meg som skogeier å kjenne min egen skog, dens muligheter og begrensninger. Og her er skogbruksplanen et nøkkel-verktøy, avslutter hun.