Søk statstilskudd

Det er mulig å  søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til skogbruksplan med miljøregistrering. Søknad sendes via skogfondssystemet. Alle søknader under skogfondssytemet kan leveres digitalt ved å logge inn på Altinn-portalen.

Link – logg på skogfond Altinn

Søknadsskjema foreligger også som nedlastbar PDF-fil

Link – PDF søknadsskjema statsstøtte