Gårdskart / matrikkel

For å kontrollere at teiger og eiendomsgrenser stemmer kan du søke online på NIBIO sin tjeneste Gårdskart. Fyll inn kommune, samt gårds- og bruksnummer.

Link – NIBIO gårdskart

Det er skogeiers ansvar å sørge for at eventuelle feil i matrikkelkartet blir meldt til kommunen. Finner du feil, ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune.

Det kan også benyttes et skjema fra SÅTE (Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen) for rapportering av feil.

Link – PDF-skjema SÅTE