Kontaktpersoner

Prosjektleder for fellestakst i Trysil og Engerdal fra Glommen Mjøsen Skog
Pål Hansen – tlf: 481 45 474 – e-post: ph@glommen-mjosen.no

Leder i takstutvalget
Even Ifarness – tlf: 911 65 447 – e-post: even@trysilkommuneskoger.no

Skogbruksssjef i Trysil kommune
Morten Olesen Lutnæs – tlf: 474 72 975 – e-post: mlu@trysil.kommune.no