Om delområdene – Trysil og Engerdal

Takstprosjektet som er en samkjøring mellom Trysil og Engerdal er av praktiske og kapasitetsmessige hensyn delt inn i to delområder.

Oppstarten nå dreier seg om delområde 1 Trysil, som er markert grønt i kartet. Her er planlagt leveranse av ferdig produkt 1. mai 2023.

Bestilling for delområde 2 (markert rødt i kartet) vil starte på nyåret i 2022. Webside og materiell vil bli oppdatert når den tid kommer.

Eget kart er publisert på Glommen Mjøsens webside. Her kan du skalere, og zoome inn og ut:

Gå til kart på web