Om delområdene – Trysil og Engerdal

Takstprosjektet som er en samkjøring mellom Trysil og Engerdal er av praktiske og kapasitetsmessige hensyn delt inn i to delområder.

Bestilling for delområde 2 Engerdal, nordre del av Trysil, Ljørdalen i Trysil og privat og kommuneskog i Engerdal (markert rødt i kartet) er nå i gang. Her er planlagt leveranse av ferdig produkt 1. mai 2024.

Takst for delområde 1 Trysil (markert grønt i kartet) har vært i gang siden 2021. Her er planlagt leveranse av ferdig produkt 1. mai 2023.

Eget kart er publisert på Glommen Mjøsens webside. Her kan du skalere, og zoome inn og ut:

Gå til kart på web