Per Guttorm Skaaret skal ha ny skogbruksplan

Per Guttorm Skaaret skal ha ny skogbruksplan for sin eiendom i Ljørdalen, Søndre Skaaret. Skogeiendommen beliggende i Skåret Østre Trysil er på totalt 3418 dekar, hvorav 2507 dekar er produktiv skog.

Per Guttorm Skaaret – skogeier og daglig leder i Trysil Byggprodukter AS.

Mange vil gjenkjenne Skaaret som daglig leder i Trysil Byggprodukter AS. Men han er også skogeier, og overtok slektsgården etter sine foreldre i 1999.

– Jeg er da den 10. i rekken etter Otter Olsen Hammersgaarden, som var den første som ryddet seg fast boplass i grenda Skåret, sier Per Guttorm.

Siste skogbruksplan for eiendommen ble utarbeidet i 2010 av Mjøsen Skog. Med andre ord er det ikke så mange år til det likevel må foretas en ny vurdering av nøkkelbiotoper, kjent for skogeiere som MiS-registreringer. Slik registrering og oppdatering må gjennomføres hvert 15. år.

– Jeg har valgt skogbruksplan med full markbefaring, heldigital bestilling med planperm. Da forventer jeg å få en nøyaktig, oppdatert rapport som viser tilstanden på min skog, understreker Skaaret.

Med et så solid grunnlag vil det for årene som kommer være enkelt å velge hvilke tiltak man skal gjøre i skogen, og prioritere disse i riktig rekkefølge. Dette er vesentlig for å beholde en sunn produksjonsskog, som kan gi et fornuftig økonomisk utbytte. Planen gir utfyllende og nøyaktig informasjon om boniteter, treslag, balansekvantum med mer.

– Skogen er viktig med tanke på å nå de klimamål som kreves i fremtiden. Her mener jeg skogens rolle som et viktig element for å binde CO2 er underkommunisert i debatten. Den norske skogen må inn i CO2-regnskapet, mener Skaaret.

Med solid jobb i næringslivet er ikke Per Guttorm Skaaret totalt økonomisk avhengig av det skogeiendommen kan gi i årlig avkastning.

– Likevel er en oppdatert skogbruksplan et fint virkemiddel for at jeg skal holde meg kjent med skogen og gjennomføre riktige tiltak. Det som gjøres i dag kan være av stor viktighet om 50 år. Den digitale skogbruksplanen på nettbrett og mobil er en god løsning for bruk ute i felt, sier skogeieren fra Ljørdalen.