Arne Nohr og Kirsten Winge skal ha nye skogbruksplaner

Småbruket Sørlund på østsiden av Osensjøen i Trysil kommune eies og drives av Arne Nohr og Kirsten Winge. Arne er født og oppvokst på bruket, og har vært eier siden 1985. Sønnen Jesper bor og arbeider i Oslo.

Utmarka er på ca 1700 da – fordelt på to teiger.

– Vi har skogbruksplan fra 2002, og den trenger revisjon, forteller Arne. Miljøregistreringene må oppdateres i tråd med myndighetenes pålegg for å oppfylle krav til skogstandard og etablert system vedr. avvirking og omsetning av skogsvirke. Den gamle planen har en del unøyaktigheter gjeldende volum og tilvekst. Vi forventer en langt bedre plan med dagens metodikk.

Kirsten Winge og Arne Nohr bestiller skogbruksplan med markbefaring på hele eiendommen. Foto: Monika Søberg – Lokalavisa Trysil Engerdal

Arne og Kirsten bestiller skogbruksplan med markbefaring på hele eiendommen. Tilskuddsordningen som er etablert for dette prosjektet gjør valget enkelt.

– Etter tilskudd og skattefordel ved skogfondfinansiering sitter vi med en nettokostnad på ca 7000 kr, og det synes vi er rimelig for en detaljert og utfyllende skogbruksplan, sier ekteparet. Vi forventer en nøyaktig og anvendbar plan, og det skal bli godt å få en digital løsning så vi slipper å drasse med oss papirer og trykte kart ute i skogen. Kommunikasjonen med virkeskjøpere og arbeidsfolk kommer til å bli mye enklere når vi kan forholde oss til de samme data på hver våre skjermer.

Arne forteller at avkastningen fra gardsskogen historisk sett er beskjeden. Utgiftene øker jevnt og trutt, mens virkesprisene har stått nærmest stille i flere tiår.

– Vi ser med spenning og forventning på utviklingen av nye produkter basert på skogsvirke, ikke minst som element i «det grønne skiftet», sier Kirsten. Dersom vi i større grad klarer å erstatte oljebaserte produkter med tilsvarende fra skogen, så vil det naturligvis øke etterspørselen for skogsvirke – og dermed føre til bedre priser. Et mildere klima medfører økt tilvekst, men spøkelset i skapet er naturligvis skadeinsekter og skogskader pga «villere» vær. Vi tror at skogbruket totalt sett vil få større betydning framover.

Skogbrukeren må i dag tåle kritiske blikk på sin virksomhet. Flatehogst, markberedning og ikke minst synlige spor etter store maskiner blir kritisert og tildels fordømt i presse og sosiale media. Dermed blir det ekstra viktig å møte denne kritikken med gode planer, detaljert miljøplanlegging og skånsom gjennomføring av skogsarbeidet. Det beste grunnlaget for dette ligger i en nøyaktig skogbruksplan.