Tone Galaasen har bestilt nye skogbruksplaner

Tone Galaasen er oppvokst på gården Påls i Galåsen, og overtok eiendommen i 2020. Slik sett er hun en ganske «fersk» skogeier. Hennes mor og far Anders og Grethe Galaasen bor der enn så lenge. Tone bor på Haslum med mann, og har to barn som nettopp har flyttet hjemmefra, men planlegger å flytte oppover til Trysil etter hvert.

Tone Galaasen er ganske «fersk» som skogeier.
Hun mener nye skogbruksplaner er det beste verktøyet for
å skaffe seg oversikt.

– Gården har vært i slekta i mange generasjoner, siden før den ble skilt ut fra det som den gang het Nordgarn Galåsen, rundt år 1800. Pappa overtok gården i 1974, forteller Tone

Eiendommen har et produktivt skogareal på i overkant av 4 000 dekar, fordelt på tre skogteiger. I følge informasjon fra hennes far vet Tone at det vært skogbruksplaner på eiendommen i hvert fall siden 1950-tallet.

– Den skogbruksplanen vi har nå er fra 2007, så det er på tide med en full gjennomgang og oppdatering. Jeg har bestilt produkt 1, skogbruksplan med markbefaring på hele eiendommen, sier Tone.

Hun syns hun har gode rådgivere i både sin far og skogbruksveileder i Glommen Mjøsen, men mener ny og oppdatert skogbruksplan er en god løsning for å få bedre oversikt over hva som kan, bør og må gjøres i skogen de nærmeste årene. Det er gull verdt for en nybakt skogeier.

– Ny skogbruksplan vil gjøre det enklere å planlegge og samarbeide med skogbruksveileder, da vi vil ha tilgang til de samme dataene. Ikke minst er det en stor fordel at skogbruksplanen er digital og vil bli holdt løpende oppdatert i årene fremover. Oppdatert miljøregistrering vil jo også være nødvendig for å få selge tømmer de neste 15 årene.

Skogen har bestandig vært en av de viktigste bærebjelkene for bosetting og verdiskapning i Trysil, og alt tyder på at den kommer til å være det også fremover. Tradisjonell skogsdrift er for mange en binæring, som forutsetter at man også har annet inntektsgivende arbeid. Tone mener det er viktig å se på verdien av skog og naturressurser i en større sammenheng, og at det er ubrukte muligheter for verdiskapning ut over tradisjonell skogsdrift.

– Pandemien har gjort at mange flere enn tidligere har beveget seg ut i skog og mark, påpeker Tone. Også langt utenfor tilrettelagte turistmål. Kanskje dette kan åpne for større grad av samarbeid mellom turist- og skognæringen, som igjen kan bidra til større lokal verdiskapning?

Det snakkes stadig om «det grønne skiftet», og det er liten tvil om at skogen er en viktig brikke i den sammenhengen.

– Det er spennende å følge en rivende utvikling, og se resultatene av den forskningen som pågår, avslutter Tone.