Utvidet bestillingsfrist til 22. april

– Så langt i bestillingsprosessen har det kommet inn bestilling på om lag 70% av arealet, og det er en kjempebra respons, sier skogbrukssjef Morten O. Lutnæs i Trysil kommune. Men det det gjenstår ca. 110 000 daa innenfor delområde 1 Trysil som det ennå ikke er kommet noen bestilling på.

Derfor er bestillingsfristen nå utvidet til 22. april.
Har du ennå ikke bestilt skogbruksplan for din eiendom i Trysil er det fortsatt ikke for sent. 

Skogbrukssjef Morten O. Lutnæs i Trysil kommune kan informere om at fristen for å bestille er utvidet til 22. april

Dette en gylden mulighet for skogeierne til å skaffe seg en oppdatert skogbruksplan for en billigere penge. Ny skogbruksplan gir deg en god oversikt over ressursene på din skogeiendom, samt et godt beslutningsgrunnlag for å forvalte skogeiendommen, påpeker Lutnæs.

Ved å bestille et produkt nå vil du få oppdatert eller få utført miljøregistreringer. Da er du godkjent for salg av tømmer fra din eiendom for de neste 15 årene. Det gis også et tilskudd på 40% av bruttokostnadene på planen. Tilskuddet vil komme inn på skogfondskonto FØR skogeier mottar faktura for planarbeidet. Og hele kostnaden kan selvfølgelig dekkes av skogfond.

Du finner all relevant informasjon på den nettsiden du er inne på nå, inklusive bestillingsskjema. Her finner du også info om hvordan du kan søke om statsstøtte til skogbruksplanen.

Skogbruksplan kan også bestilles elektronisk via nett på Glommen Mjøsens webside:

Link til bestilling på nett

Kontaktperson hos Glommen Mjøsen for prosjektet er Pål Hansen,
E-post: ph@glommen-mjosen.no – tlf: 481 45 474.

Du kan også kontakte skogbrukssjefen Trysil kommune, Morten O.Lutnæs
E-post: Morten.Olesen.Lutnaes@trysil.kommune.no – tlf: 474 72 975

Benytt sjansen til å få utarbeidet en skogbruksplan over din eiendom – til en meget gunstig pris!