Status delområde 1, og iPad-vinnere

Vi har kommet til desember 2021, og det er på tide med en statusoppdatering for takstprosjektet i Trysil og Engerdal. Gjennom året har det vært delområde 1 Trysil som har vært i fokus, og arbeidet er godt i rute.

92% av arealet
Skogbrukssjef i Trysil, Morten O. Lutnæs

Skogbrukssjef i Trysil, Morten O. Lutnæs, er meget fornøyd med oppslutningen rundt takstprosjektet og nye skogbruksplaner.

– Totalt har 206 skogeiere bestilt skogbruksplan. Det utgjør totalt 481 000 daa produktivt skogbrusareal, av 522 320 daa mulig. Dette er en bestillingsprosent på hele 92%, sier Lutnæs.

Som nevnt innledningsvis er prosessene med delområde 1 helt i henhold til fremdriftsplan. Prosjektansvarlig hos Glommen Mjøsen skog, Pål Hanssen, kan fortelle at bearbeiding av data fra markbefaringen på Statskog og Trysil kommuneskoger er startet opp. Fototaksten på privatskogen delområde 1 har god fremdrift, og de siste skogeiersamtalene blir ferdigstilt før jul.

Hvis det skulle være noen i delområde 1 Trysil som fortsatt ønsker å henge seg på, så vil dette være mulig da påmeldingsprosessen for delområde 2 starter medio januar 2022. Mer informasjon om dette kommer senere.

Se kart over delområdene på Glommen Mjøsen webside

To vinnere av iPad

I forbindelse med oppstart av påmeldingsprosess for delområde 1 for snart ett år siden, ble det trukket to heldige vinnere av iPad med verktøy for ALLMA skobruksplan installert. Forutsetningen for å være med i trekningen var at bestillingen hadde kommet innen tidsfristen som var satt.

Og de to heldige vinnerne ble: Tor Jomar Nordhagen som har skog på østsiden av Osensjøen og Vidar Kjernåsen som har skog ved Ny Jord i Østby.

Tor Jomar Nordhagen (t.v) og Vidar Kjernåsen ble heldige vinnere av hver sin iPad